fall jelentése magyarul

Fall jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Fall magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

fall jelentése ige nagyon gyakori

Rendhagyó ragozás: past simple: fell, past participle: fallen, s3/-ing: falls, falling

 • esik, leesik, lehull
 • elesik
 • elbukik
 • esik, süllyed (barométer)
 • csillapodik (szél)
 • csökken (ár)
 • beomlik (épület)
 • valamilyen állapotba kerül

fall jelentése főnév gyakori

Többes száma: falls

 • esés, leesés, hullás, lehullás
 • bukás
 • valaki veszte, bukás, elbukás
 • tönkrejutás
 • esés, csökkenés (hőmérsékleté)
 • vízesés (tsz.)
 • csapadék (mennyisége)
 • ősz (évszak) (US)

fall jelentése példamondatokkal

All of the apples that fall are eaten by the pigs. - Az összes lehulló almát megeszik a disznók.

It's a miracle she's still alive after that fall. - Csoda, hogy az esés után még életben van.

They both stared out of the window watching the snow fall. - Mindketten kibámultak az ablakon, és nézték a hóesést.

I couldn't fall asleep because of the noise. - Nem tudtam elaludni a zaj miatt.

Watch that they don't fall on the rocks. - Ügyeljen arra, hogy ne essen a sziklákra.

I didn't fall asleep like everyone else. - Nem aludtam el, mint mindenki más.

I'd like to get some sleep, but I can't fall asleep. - Szeretnék aludni, de nem tudok elaludni.

fall jelentése kifejezésekkel

fall-off csökkenés, lelassulás, hirtelen lelassulás, hanyatlás, lankadás

falling star hullócsillag, meteor

free fall szabadesés

fall apart darabokra hullik, szétesik

fall away elpártol, lesoványodik, hanyatlik, elmarad

fall back meghátrál, hanyatt esik, visszavonul, visszaesik, hátraesik, hátradől, hátrahanyatlik, visszahanyatlik, hátrál

fall back on rászorul, kénytelen beérni vele, visszatér, ráfanyalodik

fall behind nyomába szegődik, visszamarad, hátramarad, lemaradozik

fall down leesik, lezuhan, beomlik, bedől

fall for sb beleszeret valakibe, beleesik valakibe, szerelmes lesz valakibe

fall for sth bevesz valamit, elhisz valamit

fall in beomlik, sorakozik

fall in with sb véletlenül találkozik (valakivel), megegyezik (valakivel)

fall in! sorakozz!

fall into belesik valamibe, feloszlik, ömlik, beleesik valahová, oszlik, torkollik

fall into sth tartozik valamihez, valamihez tartozik

fall off leesik, elhagy, cserbenhagy, elmarad, lemorzsolódik, csökken, fogy, hanyatlik, romlik

fall on ráesik, nekiesik, nekitámad, jut

fall out kiesik (valahonnan), sorból kilép (katona), történik, megtörténik

fall out! oszolj!

fall over felborul, felbukik, ráesik, ráhull, hátra esik, hanyatt esik, feldől

További kifejezések

fall through kudarcba fúl, meghiúsul

fall to nekiesik, nekilát, becsapódik

fall to! lássatok hozzá!, egyetek!

fall upon ráesik, nekitámad, rátámad, nekiesik, véletlenül rátalál, esik, háramlik, száll

Fall jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További fall példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: fall jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha fall jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.