escort jelentése magyarul

Escort jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Escort magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

escort jelentése ige közepesen gyakori

Ragozása: escorts, escorting, escorted

  • kísér
  • elkísér
  • kísérget

escort jelentése főnév közepesen gyakori

Többes száma: escorts

  • kíséret
  • védőkíséret
  • fedezet
  • kísérő
  • kísérők

escort jelentése példamondatokkal

Are you sure it's safe to hire an escort online? - Biztos, hogy biztonságos online kísérőt bérelni?

We have been instructed to escort you to the airport. - Utasítást kaptunk, hogy kísérjük el Önt a repülőtérre.

Parents started escorting their kids to school. - A szülők elkezdték kísérni gyerekeiket az iskolába.

The employee was escorted off the premises. - Az alkalmazottat kikísérték a telephelyről.

I escorted my daughter to the school. - Elkísértem a lányomat az iskolába.

A heavy security detail escorted the presidential limousine. - Súlyos biztonsági részlet kísérte az elnöki limuzint.

The hecklers were escorted from the venue by security officials. - A heccelőket biztonsági tisztviselők kísérték el a helyszínről.

Escort jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További escort példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: escort jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha escort jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.