enlightened jelentése magyarul

Enlightened jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Enlightened magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

Lásd még: enlighten

enlightened jelentése melléknév kevésbé gyakori

  • felvilágosult
  • tisztán látó
  • világosan gondolkodó

enlightened jelentése példamondatokkal

You don't feel enlightened enough not to be racists. - Nem érzi magát elég felvilágosultnak ahhoz, hogy ne legyen rasszista.

The Internet has not exactly enlightened the world. - Az internet nem egészen világosította meg a világot.

He enlightened me on how I should attack the subject. - Felvilágosított, hogyan kell támadnom a témát.

His face was enlightened by happiness. - Arca megvilágosodott a boldogságtól.

That's a very enlightened attitude. - Ez egy nagyon felvilágosult hozzáállás.

Any society not enlightened by philosophers is fooled by quacks. - Minden olyan társadalmat, amelyet nem a filozófusok felvilágosítottak, megbolondítanak a káprázatok.

Enlightened jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További enlightened példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: enlightened jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha enlightened jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.