end jelentése magyarul

End jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. End magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

end jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: ends

 • vég
 • befejező rész
 • befejezés, végződés
 • a vég (halál)
 • vég (egy helyé/dologé)
 • vég, maradék
 • határ, végpont
 • térfél (sport)
 • rész, valakinek a része
 • cél, végcél, célkitűzés

end jelentése ige nagyon gyakori

Ragozása: ends, ending, ended

 • befejez
 • véget vet (valaminek)
 • befejeződik
 • véget ér
 • végződik, vége van (nem folytatódik)
 • befejez valamivel
 • végződik valamiben/valahogy
 • végzi valahogy, kiköt valahol (átv.), végül eljut (helyre/állapotba)

end jelentése példamondatokkal

I didn't stay until the end of the movie. - Nem maradtam a film végéig.

This is where the parallels seem to end. - Úgy tűnik, itt véget érnek a párhuzamok.

Children like to put olives on the end of their fingers. - A gyerekek szeretnek olajbogyót tenni az ujjuk végére.

Unfortunately, I know how these things usually end. - Sajnos tudom, hogyan végződnek ezek a dolgok.

The unhappy event made him put an end to himself. - A szerencsétlen esemény arra késztette, hogy véget vessen önmagának.

Most dinner parties end about eleven o'clock. - A legtöbb vacsora fél tizenegy óra körül ér véget.

Abandoned dogs usually end up in dog pounds. - Az elhagyott kutyák általában kutyakilóba kerülnek.

end jelentése kifejezésekkel

high-end jelentése: felső kategóriás

open-ended jelentése: nyitva hagyott, nem lezárt, folytatható, többféle választ lehetővé tevő, tág körűen értelmezhető

never-ending jelentése: soha véget nem érő, végeérhetetlen, szüntelen

back end hátsó rész, far, őszutó, utóidény

big end dugattyúfej

cigarette end cigarettavég, cigarettacsutka

dead end jelentése: zsákutca

end product végtermék

fag end csikk

loose end meg nem erősített vége valaminek

odds and ends ez-az, apró darabkák, cafatok, lim-lom, maradékok, apró-cseprő dolgok

year end év vége

end in sth végződik valamiben, végződik valahogy/valamilyen kimenetellel

end up végzi valahogy, kiköt valahol, végül eljut (egy helyre/állapotba)

End jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További end példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: end jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha end jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.