encode jelentése magyarul

Encode jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Encode magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

encode jelentése ige közepesen gyakori

Ragozása: encodes, encoding, encoded

  • kódol
  • bekódol

encode jelentése példamondatokkal

You have to encode the data before you send it. - Kódolnia kell az adatokat, mielőtt elküldi azokat.

Make sure you encode that file in the right format. - Győződjön meg arról, hogy a fájlt a megfelelő formátumban kódolta.

All conversation involves the encoding and decoding of information. - Minden beszélgetés magában foglalja az információk kódolását és dekódolását.

The double helix that encodes our genome is an elegant structure. - A genomunkat kódoló kettős spirálvonal egy elegáns szerkezet.

Encode jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További encode példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: encode jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha encode jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.