emerge jelentése magyarul

Emerge jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Emerge magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

emerge jelentése ige gyakori

Ragozása: emerges, emerging, emerged

  • felbukkan
  • kiemelkedik
  • felmerül
  • kiderül
  • nyilvánvalóvá válik
  • kikerül
  • felemelkedik
  • kilép

emerge jelentése példamondatokkal

June beetle males emerge and become active around June. - A júniusi bogarak hímjei június környékén jelennek meg és válnak aktívvá.

Fruits and trees emerge from the ground using water and sunlight. - A gyümölcsök és a fák víz és napfény hatására emelkednek ki a földből.

The flowers of heather emerge in late summer. - A hanga virágai nyár végén kelnek ki.

One finding to emerge was that critical features differ between species. - Az egyik felfedezés az volt, hogy a kritikus jellemzők fajonként eltérőek.

What do you think of emerging markets like Turkey? - Mi a véleménye az olyan feltörekvő piacokról, mint Törökország?

We have discovered that the monsters are emerging from open manholes. - Felfedeztük, hogy a szörnyek a nyitott aknákból bújnak elő.

Four army helicopter emerged from behind the hill. - Négy katonai helikopter bukkant elő a domb mögül.

emerge jelentése kifejezésekkel

re-emerge újra felbukkan, újból előtűnik, újból előfordul

Emerge jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További emerge példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: emerge jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha emerge jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.