effect jelentése magyarul

Effect jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Effect magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

effect jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: effects

 • hatás, eredmény, következmény
 • kihatás, okozat
 • érvény, hatály
 • megvalósulás
 • hatékonyság
 • teljesítmény
 • effektus, jelenség, hatás
 • értelem
 • (színpadi) hatás, effektus
 • ingóságok, ingó vagyon

effect jelentése ige közepesen gyakori

Ragozása: effects, effecting, effected

 • okoz, eredményez
 • életbe léptet
 • eszközöl, foganatosít
 • kivitelez, létrehoz, megvalósít
 • véghezvisz, végrehajt

effect jelentése példamondatokkal

Whenever you study, use your dictionary to best effect. - Amikor tanul, használja szótárát a legjobb hatás érdekében.

Your methods don't have an effect on me. - A módszereid nincsenek rám hatással.

What effect did the doctor say this medicine has on people? - Milyen hatással van az orvos szerint ez a gyógyszer az emberekre?

The treaty is to go into effect on October first. - A szerződés október elsején lép hatályba.

Being out in nature can have a calming effect. - A természetben való tartózkodásnak megnyugtató hatása lehet.

What effect does the full moon have on you? - Milyen hatással van rád a telihold?

In this case, translation is, in effect, impossible. - Ebben az esetben a fordítás gyakorlatilag lehetetlen.

effect jelentése kifejezésekkel

after-effect jelentése: utóhatás

personal effects ingóságok, értékpapírok, ingó vagyon, holmi

side effect mellékhatás (gyógyszeré), mellékhatás (átv.) (nem várt hatása egy eseménynek/helyzetnek)

special effect filmtrükk

Effect jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További effect példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: effect jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha effect jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.