draw jelentése magyarul

Draw jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Draw magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

draw jelentése ige nagyon gyakori

Rendhagyó ragozás: past simple: drew, past participle: drawn, s3/-ing: draws, drawing

 • rajzol
 • húz, vontat
 • vételez (anyagot, felszerelést, stb.)
 • csapol, lecsapol
 • kivált, maga után von (következményt)
 • döntetlenre végződik, döntetlent ér el

draw jelentése főnév közepesen gyakori

Többes száma: draws

 • sorsolás, sorshúzás
 • sorsjáték
 • döntetlen játék/mérkőzés
 • vonzó dolog
 • vonzerő, vonzóerő
 • előhúz (fegyvert)

draw jelentése példamondatokkal

The movie was a big draw at the box office. - A film nagy sikert aratott a pénztáraknál.

I have learned to draw by following his lessons. - Az ő leckéit követve tanultam meg rajzolni.

My father had his lawyer draw up his will. - Apám az ügyvédjével készítette el a végrendeletét.

Please draw a hundred thousand yen from the bank. - Százezer jent szíveskedjen lehívni a bankból.

Please don't draw the curtains when the window is open. - Kérjük, ne húzza el a függönyt, ha az ablak nyitva van.

I don't like to draw attention to myself. - Nem szeretem felhívni magamra a figyelmet.

Why didn't they draw up a passenger list? - Miért nem készítettek utaslistát?

draw jelentése kifejezésekkel

horse-drawn jelentése: lóvontatású

drawing board rajztábla

drawing pin rajzszög

drawing room fogadószoba, társalgó, szalon

line drawing vonalas rajz, vázlat

long-drawn hosszú, hosszúra nyújtott, hosszadalmas, elnyújtott

draw back elhúzódik valakitől/valamitől

draw back (from sth/from doing sth) visszakozik, habozik

draw in a napok rövidülnek (jön a tél)

draw on múlik, elmúlik (idő)

draw on/upon sth igénybe vesz, merít valamiből

draw out hosszabbodnak a nappalok

draw sb into sth/into doing sth draw sb in rávesz valakit valamire

draw sb out beszédre/szóra bír valakit, kifaggat vkt

draw sth from sb/sth vesz/szerez valamit valahonnan

draw sth off lefejt, leszív (folyadékot)

draw sth out elhúz, elnyújt valamit (időben)

draw sth up megfogalmaz, megszövegez, összeállít

draw up megáll (jármű)

Draw jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További draw példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: draw jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha draw jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.