down jelentése magyarul

Down jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Down magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

down 1 jelentése határozószó nagyon gyakori

 • lenn, lent (térben)
 • le, lefelé (térben)
 • dél felé, délen
 • le (szint, mennyiség, méret, stb.)
 • lenn, lent (szint, mennyiség, méret, stb.)
 • sorrendben/időben egy korábbitól valameddig
 • le (gyengébb/rosszabb hangulatba, feltételekbe, stb.)
 • lenn, lent (gyengébb/rosszabb hangulatban, feltételekben, stb.)
 • letudva (egy feladatsorban)
 • üzemen kívül (számítógép)
 • írásba, írásban
 • szél/áramlás irányában

down 1 jelentése elöljárószó nagyon gyakori

 • le, lefelé valahova
 • le (folyón)
 • valami mentén/során egy helyen/végig
 • egy helyen/helyre
 • egy időszak során, egy időszakon keresztül

down 1 jelentése főnév közepesen gyakori

Többes száma: downs

 • viszontagságok, rossz/kedvezőtlen események
 • rosszkedv, lehangoltság

down 1 jelentése melléknév kevésbé gyakori

 • lefelé mozgó/irányuló
 • csökkent, csökkenő
 • szomorú, rosszkedvű
 • üzemen kívüli, nem elérhető (számítástechnikai rendszer)
 • valakivel együtt menő
 • valaki/valami mellett levő, valamiben benne levő (támogató)
 • egy stílust/divatot követő

down 1 jelentése ige kevésbé gyakori

 • leteper, leterít, leüt
 • földre tesz/küld/kényszerít
 • lehajt, lehúz (italt)

down 2 jelentése főnév közepesen gyakori

Többes száma: downs

 • pihe, tollpihe, tollpehely
 • pihés szőrzet
 • szőr, molyhosság (levélen, gyümölcsön)

down 3 jelentése főnév közepesen gyakori

Többes száma: downs

 • (lankás) dombvidék/dombok

down jelentése példamondatokkal

The mosque is just a couple of doors down. - A mecset néhány ajtóval lejjebb van.

The trees are knocked down by the storm. - A fákat kidönti a vihar.

The house next to ours is being torn down. - A mellettünk lévő házat lebontják.

He took the heavy box down from the shelf. - Levette a nehéz dobozt a polcról.

You had better cut down your living expenses. - Jobb lesz, ha csökkenti a megélhetési költségeit.

She looked at me with tears running down her cheeks. - Úgy nézett rám, hogy könnyek folytak le az arcán.

The girl sat down next to him and they began chatting. - A lány leült mellé, és beszélgetni kezdtek.

down jelentése kifejezésekkel

upside down fejre állított, felfordított, fejjel lefelé, fordítva, felfordítva, a feje tetején/tetejére (rendetlenség, felfordulás)

let-down jelentése: csalódás, kiábrándulás, leereszkedés (repülőé)

put-down jelentése: leszólás, lekritizálás

write-down leértékelés, értékleírás

top-down hierarchikus (irányítási modell), általánostól a részletek felé haladó, felülről lefelé egy fastruktúrában

close-down jelentése: (végleges) bezárás

down payment foglaló, első fizetési részlet

down-and-out leégett, lecsúszott

dressing-down dorgálás, megrovás

hand-me-down jelentése: készruha, konfekcióáru, konfekciós ruha, használt ruha, ócska ruha

knock-down jelentése: földre kerülés (boksz)

lie-down (rövid) lefekvés, pihenés

low-down jelentése: bizalmas felvilágosítás, bizalmas értesítés, bizalmas közlés, bizalmas információ, dolog lényege, dolog veleje, nyers tények

rub-down ledörgölés, ledörzsölés

ups and downs hepehupák, szerencse forgandósága, viszontagságok

broken-down jelentése: letört

button-down konzervatív, fantáziátlan, konvencionális, legombolható (inggallér)

down at heel lerongyolódott, lepusztult, letaposott (cipő)

down-home vidéki, vidékies

knock-down jelentése: nagyon olcsó, földre sújtó, letaglózó

low-down jelentése: alacsony, földet súroló, aljas, hitvány, becstelen

További kifejezések

back down (on/from sth) visszavon (véleményt, stb.), meghátrál, visszakozik, visszatáncol

bear down lenyom, törekszik

bear down on sth úton van valami felé, nyomást gyakorol valamire, megközelít valamit, erőfeszítéseket tesz valami véghezviteléhez

beat down lerombol, lever, megdönt, leszorít (árakat), letűz (nap)

bed down lesüpped

bog down megfeneklik, megreked, mocsárba süllyed

boil down sűrít, besűrít, bepárol, lepárol, tömören összefoglal, röviden összefoglal

break down összeomlik, elromlik, lebont, letör, lerombol, felbont, szétszór, letörik, megbetegszik, belesül, defektet kap, leáll, könnyekre fakad

bring sb down legyengít, elerőtlenít, legyőz, felbuktat (futballban)

bring sth down csökkent, leszállít, landol, letesz (repülőt), leszed, lelő (repülőt), elejt, leterít (vadat)

burn down felgyújt

calm down lecsendesedik, lecsillapul, csillapodik

calm down! csillapodj!

calm sb down lecsendesít, megnyugtat

change down visszavált (sebességet)

chase sb down felhajt valamit (megkeres); tovább vizsgál/kutat/nyomoz (elmaradt/megoldatlan ügyet)

chop down kivág

clamp down on sth megszigorít, leállít

climb down leereszkedik, alább adja, visszakozik

close down bezár (üzemet), beszüntet

come down leomlik, ledől, esik (eső, hó), landol (repülő), lezuhan, csökken (ár, hőmérséklet), (mellette/ellene) dönt, leér/lenyúlik valameddig

come down (from ...) elhagyja az egyetemet (végez/vakációra)

come down (from ...) (to ...) lejön (északról délre/egy kisebb helységbe)

come down (to sb) öröklődik, rászáll az utókorra

come down on sb lehord/összeszid/megdorgál valakit, megbüntet valakit

come down to sth múlik valamin (helyzet, kimenetel)

come down with sth ágynak esik valamivel

cool down lehűl

count down visszaszámol

cut down levág, ledönt, csökkent, leszállít, lefarag, lerövidít, megrövidít, meghúz (cikket)

die down elenyészik, elalszik, lecsillapul, elfonnyad

do sb/sth down maga alá gyűr valakit, fölébe kerekedik valakinek, lejárat valakit/valamit

face sb down szembeszáll valakivel/legyőz valakit, kiáll valakivel szemben

fall down leesik, lezuhan, beomlik, bedől

fight down leküzd

flag down leint (autót)

force sth down leerőltet (ételt, italt), leszállásra kényszerít (repülőt, stb.)

get down (of children) elhagyja az asztalt (evés után)

get down to sth hozzálát valamihez, nekilát, nekifog valaminek, rátér valamire

get sb down elkeserít valakit, lehangol, elkedvetlenít valakit

get sth down (nehezen) lenyel valamit, feljegyez/lejegyez valamit

go down leesik, ledől (a földre), elsüllyed, lemegy, lenyugszik (nap), lemegy, lecsúszik (étel/ital), lemegy, alacsonyabb lesz (ár, hőmérséklet, stb.), leromlik/csökken (minőség), (ideiglenesen) leáll (számítógép)

go down (from ...) elhagyja az egyetemet, befejezi tanulmányait, vakációra megy

go down (in sth) le van írva (valamiben), megörökítik/emlékeznek róla valahogy

go down (to ...) (from ...) lemegy valahova valahonnét (délre, városból valahova, stb.)

go down (to sb) megver, legyőz (valakit) (versenyben)

go down on sb orális szexet csinál valakinek

go down with sth megbetegszik (valamiben), megkap, elkap (betegséget)

grind sb down felőröl valakit, kikészít/elnyom valakit

gun sb down lelő valakit

hand sth down (to sb) ráhagy, átad, továbbad, hagyományoz (szokást, kinőtt ruhát, stb.), (hivatalosan) bejelent, döntést hoz

hold sb down lefog valakit, elnyom (személyt, népet, stb.)

hold sth down lent/alacsony szinten tart, megtart (állást), visszafog valamit, halkabbra fog

howl down lehurrog

hunt down elfog, kézre kerít, bekerít

jot sth down feljegyez valamit, papírra vet valamit, lefirkant valamit

Down jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További down példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: down jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha down jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.