do jelentése magyarul

Do jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Do magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

do jelentése ige nagyon gyakori

Rendhagyó ragozás: past simple: did, past participle: done, s3/-ing: does, doing

 • csinál, tesz valamit
 • teljesít/véghezvisz valamit, végez valamivel
 • eljár valahogyan
 • megteszi, jó lesz (valamire)
 • elbánik valakivel, összever valakit
 • vádat emel, elítél

do jelentése segédige nem gyakori

 • segédige kérdésekben/tagadásnál egy másik igével együtt használva
 • segédige az ige ismétlése helyett
 • segédige a főige hangsúlyozására

do jelentése főnév nem gyakori

Többes száma: dos, do's

 • összejövetel
 • parti, estély
 • frizura, hajviselet
 • ürülék
 • csalás, becsapás, szélhámosság

do jelentése példamondatokkal

You were planning to do that, weren't you? - Ugye ezt tervezted?

Do you have permission to be doing that? - Van erre engedélye?

I was told that I don't have to do that. - Azt mondták, hogy nem kell ezt csinálnom.

You don't really care what I do, do you? - Nem igazán érdekel, hogy mit csinálok, igaz?

I thought that you weren't supposed to do that here. - Azt hittem, hogy ezt nem itt kellene csinálnod.

I didn't have permission to do what I did. - Nem volt engedélyem arra, amit tettem.

Don't you guys have anything better to do? - Srácok, nincs jobb dolgod?

do jelentése kifejezésekkel

well-to-do jelentése: jómódú, gazdag, tehetős

derring-do jelentése: merészség, szilajság, vakmerőség, virtus, virtuskodás

do-gooder jelentése: jótét lélek

do-goodism karitatív munka

do-it-yourself jelentése: csináld magad (mozgalom)

to-do jelentése: zűrzavar, felfordulás, felbolydulás, sürgölődés, zsivaj

make-do ideiglenes, szükség- (megoldás)

well done jól elvégzett/megcsinált, jól átsütött (hússzelet)

do away with sb/yourself elintézi/megöli magát/valakit

do away with sth megszűntet valamit, megszabadul valamitől, eltöröl valamit

do for sb/sth végez/leszámol valakivel, megöl valakit, tönkretesz valakit/valamit

do sb out of sth kiforgat/kitúr valakit valamiből

do sb over kicsinál, elintéz valakit

do sb/sth down maga alá gyűr valakit, fölébe kerekedik valakinek, lejárat valakit/valamit

do sb/yourself in megöl, meggyilkol, elintéz valakit, kimerít, kicsinál, elfáraszt

do sth in megsebesíti magát valahol, sebesülés szerez valahol

do sth over újra kitisztít/kifest/tapétáz, ismét megtesz valamit

do sth up begombol, bekapcsol (ruhát), becsomagol valamit, felújít, kifest, tapétáz

do sth with sb/sth csinál valamit valakivel/valamivel

do up gombolódik

do without | do without sb/sth megvan/elvan valami/valaki nélkül

További kifejezések

do yourself up kicsinosítja magát

draw back (from sth/from doing sth) visszakozik, habozik

draw sb into sth/into doing sth draw sb in rávesz valakit valamire

go on doing sth (megállás nélkül) folytat valamit

go on to do sth (valamit) folytat valamivel

hold back (from doing sth) | hold sb back (from doing sth) habozik, tétovázik, tartózkodik valaki valamitől, visszatart valakit valamitől

live by doing sth valamiből él, megél, fenntartja magát

look to sb for sth | look to sb to do sth számít valakire valamiben, vár/elvár valakitől valamit

own up (to sth/to doing sth) bevall/beismer valamit

pin sb down (to sth/doing sth) döntésre/elhatározásra bír valakit, tisztáz valamit valakivel

play at sth | play at doing sth megjátszik valamit, úgy tesz mintha ..., (csak) szórakozásból csinál valamit

set sb off (doing sth) valamit kivált valakiből (nevetést, sírást, stb.)

tell sb off (for sth/for doing sth) leszid/lehord/letol valakit (valamiért)

Do jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További do példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: do jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha do jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.