disapprove jelentése magyarul

Disapprove jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Disapprove magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

disapprove jelentése ige kevésbé gyakori

Ragozása: disapproves, disapproving, disapproved

  • kifogásol
  • helytelenít
  • nem hagy jóvá
  • elvet

disapprove jelentése példamondatokkal

Do you approve or disapprove of my project? - Jóváhagyja vagy elutasítja a projektemet?

Some people disapprove of the education system in the Netherlands. - Vannak, akik helytelenítik a holland oktatási rendszert.

I can tell from your expression that you disapprove. - Az arckifejezéséből azt látom, hogy nem helyesel.

My mother disapproves of too much exercise right after lunch. - Anyám helyteleníti a túl sok mozgást közvetlenül ebéd után.

She disapproves of the government's decision. - Nem helyesli a kormány döntését.

My father disapproved of my going to the concert. - Apám helytelenítette, hogy elmenjek a koncertre.

Disapprove jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További disapprove példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: disapprove jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha disapprove jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.