direct jelentése magyarul

Direct jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Direct magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

direct jelentése melléknév nagyon gyakori

 • közvetlen
 • egyenes
 • nyílt
 • haladéktalan
 • őszinte
 • határozott
 • félreérthetetlen
 • azonnali
 • rögtöni
 • tiszta

direct jelentése ige gyakori

Ragozása: directs, directing, directed

 • irányít
 • visz
 • utasít
 • küld

direct jelentése határozószó kevésbé gyakori

 • egyenesen
 • közvetlenül
 • megállás nélkül
 • kitérés nélkül

direct jelentése példamondatokkal

The two countries have no direct diplomatic ties. - A két ország között nincs közvetlen diplomáciai kapcsolat.

We had better protect our eyes from direct sunlight. - Jobban védjük a szemünket a közvetlen napfénytől.

Our garden doesn't get any direct sunlight until the afternoon. - Kertünket délutánig nem éri közvetlen napfény.

Direct sunlight won't have the best effect on your ivy. - A közvetlen napfény nem lesz a legjobb hatással a borostyánra.

Avoid doing this job in direct sunlight. - Ne végezze ezt a munkát közvetlen napfényben.

Ivy doesn't like a lot of direct sunlight. - Ivy nem szereti a sok közvetlen napfényt.

This ivy can tolerate a lot more direct sunlight. - Ez a borostyán sokkal több közvetlen napfényt tud elviselni.

direct jelentése kifejezésekkel

direct action közvetlen cselekvés

direct current egyenáram

direct method direkt módszer, közvetlen módszer

direct object közvetlen tárgy, accusativusi tárgy

direct speech egyenes beszéd

Direct jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További direct példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: direct jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha direct jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.