digit jelentése magyarul

Digit jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Digit magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

digit jelentése főnév kevésbé gyakori

Többes száma: digits

  • ujj
  • szám
  • számjegy
  • arab számjegy

digit jelentése példamondatokkal

One million is a seven digit number. - Az egymillió hétjegyű szám.

The last digit in his number is nine. - Számának utolsó számjegye kilenc.

The creature had five long digits ended with claws. - A lénynek öt hosszú számjegye volt, amelyek karmokkal végződtek.

Digits are to numbers what letters are to words. - A számjegyek a számok, a betűk a szavak.

Spanish postcodes consist of five digits. - A spanyol irányítószámok öt számjegyből állnak.

How many digits does that number have? - Hány számjegyből áll ez a szám?

Digit jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További digit példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: digit jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha digit jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.