develop jelentése magyarul

Develop jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Develop magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

develop jelentése ige nagyon gyakori

Ragozása: develops, developing, developed

  • fejleszt, kifejleszt
  • kifejt (érveket)
  • kiaknáz (természeti kincseket)
  • hasznosít
  • parcelláz, felparcelláz (területet)
  • kap, megkap (betegséget)
  • előhív (filmet)
  • fejlődik, kifejlődik, kibontakozik
  • mutatkozik, jelentkezik
  • kitudódik

develop jelentése példamondatokkal

Healthy relationships take time to develop. - Az egészséges kapcsolatok kialakulásához idő kell.

Sunny spells will develop in the afternoon. - Délután napsütéses időszakok alakulnak ki.

Swimming will develop many different muscles. - Az úszás számos különböző izomzatot fejleszt.

Science can help us develop new methods for recycling waste. - A tudomány segíthet új módszerek kidolgozásában a hulladékok újrahasznosítására.

I had hoped that our friendship would develop into something more. - Reméltem, hogy barátságunk valami több lesz.

Many efforts have been make to develop market for imports. - Sok erőfeszítést tettek az importpiac fejlesztésére.

Learn how to develop your emotional intelligence. - Ismerje meg, hogyan fejlesztheti érzelmi intelligenciáját.

Develop jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További develop példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: develop jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha develop jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.