determine jelentése magyarul

Determine jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Determine magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

determine jelentése ige nagyon gyakori

Ragozása: determines, determining, determined

  • meghatároz
  • megállapít
  • eldönt
  • elhatároz
  • határoz
  • dönt
  • véget ér

determine jelentése példamondatokkal

Antigens determine an individual's blood group. - Az antigének határozzák meg az egyén vércsoportját.

Two distinct points determine a unique straight line. - Két különálló pont határoz meg egy egyedi egyenest.

Carbon dating was performed on the sample to determine its age. - A mintán szén-kormeghatározást végeztünk, hogy meghatározzuk a korát.

Young children cannot determine what is right and what is wrong. - A kisgyermekek nem tudják eldönteni, mi a helyes és mi a helytelen.

The opinion that one has of oneself determines one's destiny. - Az emberről alkotott vélemény meghatározza a sorsát.

Is it possible to determine the diameter from the circumference? - Meg lehet határozni az átmérőt a kerületből?

Not material, but spiritual things determine our life. - Nem anyagi, hanem lelki dolgok határozzák meg életünket.

Determine jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További determine példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: determine jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha determine jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.