depend jelentése magyarul

Depend jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Depend magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

depend jelentése ige nagyon gyakori

Ragozása: depends, depending, depended

  • függ
  • alá van rendelve
  • múlik valamin
  • elintézetlen
  • tárgyalás alatt áll
  • függőben van
  • fel van akasztva

depend jelentése példamondatokkal

I don't have a car that I can depend on. - Nincs olyan autóm, amire számíthatnék.

Now that she's quit her job, we can't depend on her. - Most, hogy felmondott a munkahelyén, nem számíthatunk rá.

Children depend on their parents for food and clothing. - A gyermekek élelmet és ruházatot a szüleiktől függenek.

You may depend upon it that the story is exaggerated. - Bízhat benne, hogy a történet eltúlzott.

You cannot depend on his support for your project. - Nem számíthat az ő támogatására a projektjéhez.

He's very honest, so we can depend on him. - Nagyon őszinte, így számíthatunk rá.

People here depend on public transportation. - Az itt élő emberek tömegközlekedési eszközökre számítanak.

depend jelentése kifejezésekkel

depend on függ valamitől

depend on sb más tartja el, eltartottja valakinek, nyugdíjból él, kegydíjból él, tartásdíjból él, járadékból él, apanázsból él, juttatásokból él, függ valakitől

depend on sth függ valamitől

depend upon sth számít valamire, támaszkodik valamire, bízik valamiben, megbízik valamiben, hisz valamiben

Depend jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További depend példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: depend jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha depend jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.