define jelentése magyarul

Define jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Define magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

define jelentése ige gyakori

Ragozása: defines, defining, defined

  • meghatároz
  • definiál
  • körülír
  • értelmez
  • pontosan meghatároz
  • határt szab
  • korlátoz

define jelentése példamondatokkal

How will people a hundred years from now define wealth? - Hogyan fogják az emberek száz év múlva meghatározni a gazdagságot?

Can you define that word without ambiguities? - Meg tudod határozni ezt a szót kétértelműség nélkül?

Let's not let this tragedy define us. - Ne hagyjuk, hogy ez a tragédia meghatározzon bennünket.

Defining a problem goes halfway to solving it. - A probléma meghatározása a megoldás feléig tart.

This is a defining characteristic of an abusive relationship. - Ez a bántalmazó kapcsolat meghatározó jellemzője.

There isn't a precisely defined alternative. - Nincs pontosan meghatározott alternatíva.

Fear is defined like the expectation of evil. - A félelmet úgy határozzák meg, mint a gonosztól való várakozást.

define jelentése kifejezésekkel

ill-defined rosszul meghatározott, nem világosan/egyértelműen meghatározott, nem egyértelműen jelölt/látható

well defined jól meghatározott, jól definiált, jól értelmezett

Define jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További define példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: define jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha define jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.