damage jelentése magyarul

Damage jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Damage magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

damage jelentése főnév gyakori

Többes száma: damages

  • kár, sérülés, rongálódás
  • hátrány, sérelem
  • megkárosítás
  • kártérítés
  • kárösszeg

damage jelentése ige gyakori

Ragozása: damages, damaging, damaged

  • megkárosít
  • kárt okoz/tesz
  • megrongál
  • sérülést okoz
  • elront, tönkretesz

damage jelentése példamondatokkal

Let's not do anything that might damage our reputations. - Ne tegyünk olyat, ami ronthatja a hírnevünket.

I've seen for myself how much damage an earthquake can do. - Magam is láttam, mekkora károkat okozhat egy földrengés.

It will be very expensive to repair this damage. - Ezt a sérülést nagyon költséges helyreállítani.

We estimated the damage at one thousand dollars. - A kárt ezer dollárra becsültük.

The flood did great damage to the crops. - Az árvíz nagy károkat okozott a termésben.

I hope that that will not damage our friendship. - Remélem, hogy ez nem rontja barátságunkat.

Across Europe, forest fires have already caused major damage. - Európa-szerte az erdőtüzek már komoly károkat okoztak.

damage jelentése kifejezésekkel

brain damage agykárosodás

Damage jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További damage példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: damage jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha damage jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.