cut jelentése magyarul

Cut jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Cut magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

cut jelentése ige nagyon gyakori

Rendhagyó ragozás: past simple: cut, past participle: cut, s3/-ing: cuts, cutting

 • vág, megvág
 • elvág, levág
 • metsz
 • nyír, lenyír
 • kiszab (ruhát)
 • emel (kártyát)
 • mellőz (valamit)
 • csökkent, leszállít (árat, bért)
 • meghúz (cikket, színdarabot)
 • szöveget kivág (szövegszerkesztőben)

cut jelentése főnév gyakori

Többes száma: cuts

 • vágás, metszés
 • metszet
 • szabás
 • szelet
 • csökkentés
 • árok
 • kihagyás, kihúzás (cikkből, színdarabból)

cut jelentése példamondatokkal

They had better cut down their living expenses. - Inkább csökkentik a megélhetési költségeiket.

She cut herself while chopping vegetables. - Zöldség aprítása közben megvágta magát.

When was the last time you cut your nails? - Mikor vágta le utoljára a körmét?

I don't think I'm cut out for that kind of thing. - Azt hiszem, nem vagyok kivágva az ilyesmiből.

He took the bread and cut himself two slices. - Fogta a kenyeret, és két szeletet vágott magának.

I cut myself this morning while shaving. - Ma reggel megvágtam magam borotválkozás közben.

Lend me something with which to cut this. - Adj kölcsön valamit, amivel levághatom.

cut jelentése kifejezésekkel

clear-cut jelentése: világos, tiszta, áttekinthető, jól elrendezett, határozott, jól megalkotott, félreérthetetlen

cut-off jelentése: átvágás, útátvágás, útrövidítés, rövidebb út, folyókanyar-átvágás, kikapcsolás

cost-cutting jelentése: költségcsökkentés

cut-out kivágott minta, kivágott rajz, túlterhelési megszakító

cut-price jelentése: leárazott, árcsökkentett

cut-throat jelentése: öldöklő, gyilkos (versengés)

cold cuts hidegtál, felvágott

cut glass jelentése: metszett üveg, csiszolt üveg

cutting edge élvonal, előny

clean-cut jelentése: éles körvonalú, jól kirajzolódó, tiszta, világos, határozott, egyértelmű, rendes, egészséges

cut up felszel, felvág, szétszed, szétrombol, leránt, levág (bíráló), nagy vagyont hagy hátra

low-cut mélyen dekoltált, mély kivágású

well cut jól szabott, jó szabású, szépen csiszolt

cut across átvág

cut away levág, lenyes, elkotródik

cut back visszametsz, csökkent, lefarag, korábbi eseményre visszaugrik

cut down levág, ledönt, csökkent, leszállít, lefarag, lerövidít, megrövidít, meghúz (cikket)

cut in bevág, bevés, közbevág, elé vág, lekér (táncban), beékel, közbeszól, bekapcsolódik, vonalba belép, játékba beugrik

cut off levág, elvág, szétkapcsol, kikapcsol, megszakít, eltaszít magától, leválaszt

cut out kivág, kiszab, kiszorít, eltávolít, kiszakít, kiválaszt, kikapcsol, kiiktat, birkanyírást befejezi, kötelességét teljesíti, dolgát elvégzi, húz, kifarag

cut sb out kiszorít valakit, kitúr valakit

További kifejezések

through cut átmetszés, átvágás

Cut jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További cut példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: cut jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha cut jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.