curse jelentése magyarul

Curse jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Curse magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

curse jelentése ige közepesen gyakori

Ragozása: curses, cursing, cursed

  • megátkoz
  • átkozódik
  • káromkodik
  • átkoz

curse jelentése főnév kevésbé gyakori

Többes száma: curses

  • átok

curse jelentése példamondatokkal

Nor was he ever known to curse unless against the government. - Azt sem ismerték soha, hogy káromkodjon, hacsak nem a kormány ellen.

Don't curse or I'll wash your mouth out with soap. - Ne káromkodj, különben kimosom a szádat szappannal.

Although you may curse your luck, jury duty can't be avoided. - Bár átkozhatja a szerencséjét, az esküdtszéki kötelesség nem kerülhető el.

People that curse speak their mind more clearly. - Azok az emberek, akik szitkozódnak, tisztábban mondják ki véleményüket.

The witch laid a curse on the unfortunate little girl. - A boszorkány átkot rótt a szerencsétlen kislányra.

A good memory is a curse that looks like a blessing. - A jó memória egy átok, amely áldásnak tűnik.

It's better to light a candle than to curse the darkness. - Jobb gyertyát gyújtani, mint átkozni a sötétséget.

Curse jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További curse példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: curse jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha curse jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.