cultivate jelentése magyarul

Cultivate jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Cultivate magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

cultivate jelentése ige közepesen gyakori

Ragozása: cultivates, cultivating, cultivated

  • művel
  • kiművel
  • kifejleszt
  • gyakorol
  • tart
  • ápol
  • kultivál
  • fejleszt

cultivate jelentése példamondatokkal

Try to cultivate the successful like that you dream of. - Próbáld olyan sikereseket művelni, amilyenekről álmodozol.

Cultivate confidence in yourself all the time. - Folyamatosan bátorítsd magad.

We should cultivate our minds by reading good books. - Jó könyvek olvasásával fejlesztenünk kell elménket.

You should cultivate the habit of getting up early. - Nevelje a korai kelés szokását.

Don't cultivate a personal relationship with your boss. - Ne ápoljon személyes kapcsolatot a főnökével.

Sports are effective to cultivate friendship. - A sport hatékonyan ápolja a barátságot.

Picture books will cultivate the minds of children. - A képeskönyvek fejlesztik a gyerekek elméjét.

Cultivate jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További cultivate példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: cultivate jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha cultivate jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.