cooperate jelentése magyarul

Cooperate jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Cooperate magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

cooperate jelentése ige kevésbé gyakori

Ragozása: cooperates, cooperating, cooperated

  • együttműködik
  • szövetkezik

cooperate jelentése példamondatokkal

I'm willing to do the job if you cooperate. - Együttműködése esetén szívesen vállalom a munkát.

The employees need to cooperate to lower expenses. - Az alkalmazottaknak együtt kell működniük a kiadások csökkentése érdekében.

Cooperate with your friends in doing the work. - Együttműködjön barátaival a munka elvégzésében.

I suggest we forget our differences and try to cooperate. - Azt javaslom, felejtsük el nézeteltéréseinket, és próbáljunk meg együttműködni.

Let's cooperate where we can, let's confront where we must. - Együttműködjünk ahol tudunk, szálljunk szembe ahol muszáj.

Either you cooperate or I'll have you arrested. - Vagy együttműködsz, vagy letartóztatlak.

I was asked to cooperate with them for the criminal investigation. - Megkértek, hogy működjek együtt velük a nyomozásban.

Cooperate jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További cooperate példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: cooperate jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha cooperate jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.