contraction jelentése magyarul

Contraction jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Contraction magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

contraction jelentése főnév közepesen gyakori

Többes száma: contractions

  • összehúzás
  • összevonás
  • összehúzódás
  • rövidítés
  • lerövidítés
  • rövid összefoglalás

contraction jelentése példamondatokkal

Contractions are not required in English. - Angol nyelven nincs szükség szerződéskötésre.

Avoid contractions and idioms in academic writing. - Kerülje az összehúzódásokat és idiómákat a tudományos írásban.

Formal written English avoids contractions, such as you're, won't, and can't. - A formálisan írott angol nyelv elkerüli az összehúzódásokat, például a you're, will't és a can't.

She started feeling her contractions. - Érezni kezdte a összehúzódásait.

How far apart are the contractions? - Milyen messze vannak egymástól az összehúzódások?

Hiccups are involuntary contraction of the diaphragm. - A csuklás a rekeszizom akaratlan összehúzódása.

Contractions seems to be a slippery slope towards illiteracy. - Az összehúzódások csúszós pálya az analfabetizmus felé.

Contraction jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További contraction példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: contraction jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha contraction jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.