consideration jelentése magyarul

Consideration jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Consideration magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

consideration jelentése főnév gyakori

Többes száma: considerations

  • megfontolás
  • szempont
  • tényező
  • előzékenység
  • ellenszolgáltatás
  • figyelem

consideration jelentése példamondatokkal

This plan deserves serious consideration. - Ez a terv komoly megfontolást érdemel.

No consideration is paid to people who are sensitive to chemicals. - A vegyi anyagokra érzékeny személyeket nem fizetik meg.

I submit this plan for your consideration. - Megfontolásra benyújtom ezt a tervet.

Worth special consideration are the last lines of the essay. - Különös figyelmet érdemelnek az esszé utolsó sorai.

We have submitted these possible designs for your consideration. - Ezeket a lehetséges terveket megfontolás céljából benyújtottuk.

Taking all things into consideration, his conduct can be excused. - Mindent figyelembe véve magatartása megbocsátható.

You should take her illness into consideration. - Figyelembe kell vennie a betegségét.

Consideration jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További consideration példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: consideration jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha consideration jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.