complex jelentése magyarul

Complex jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Complex magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

complex jelentése melléknév gyakori

  • összetett
  • komplex
  • bonyolult
  • komplikált

complex jelentése főnév gyakori

Többes száma: complexes, complexs

  • összesség
  • egész
  • lelki gátlás
  • komplexus

complex jelentése példamondatokkal

Break complex problems into smaller steps to solve them more easily. - Bontsa fel az összetett problémákat kisebb lépésekre, hogy könnyebben megoldja azokat.

I always admired his ability to read and understand complex texts. - Mindig is csodáltam, hogy képes bonyolult szövegeket olvasni és megérteni.

Do you know anything about complex carbohydrates? - Tud valamit az összetett szénhidrátokról?

This conversation is an extremely complex phenomenon. - Ez a beszélgetés rendkívül összetett jelenség.

We are confronted with a complex situation. - Összetett helyzettel állunk szemben.

Can you recommend a good apartment complex in the city? - Tudna ajánlani egy jó apartmankomplexumot a városban?

It's complicated to repair a machine as complex as that. - Bonyolult egy ilyen összetett gépet megjavítani.

complex jelentése kifejezésekkel

complex sentence összetett mondat

inferiority complex kisebbrendűségi komplexus

persecution complex üldözési mánia

Complex jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További complex példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: complex jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha complex jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.