compassion jelentése magyarul

Compassion jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Compassion magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

compassion jelentése főnév közepesen gyakori

Többes száma: compassions

  • szánalom, szánakozás
  • könyörület
  • részvét

compassion jelentése példamondatokkal

Sociopaths never express compassion except when it benefits them. - A szociopaták soha nem fejeznek ki együttérzést, kivéve, ha az előnyös számukra.

They show no compassion for the wounded. - Nem mutatnak együttérzést a sebesültek iránt.

Nothing is more important than compassion. - Semmi sem fontosabb az együttérzésnél.

You have to show compassion to your girl. - Együttérzést kell mutatnod a lányoddal.

Your compassion never ceases to amaze me. - Együttérzésed soha nem szűnik meg ámulatba ejteni.

We need to start promoting peace and compassion more. - El kell kezdenünk jobban előmozdítani a békét és az együttérzést.

Death is a mysterious lady without compassion. - A halál egy titokzatos hölgy részvét nélkül.

Compassion jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További compassion példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: compassion jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha compassion jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.