commercial jelentése magyarul

Commercial jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Commercial magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

commercial jelentése melléknév gyakori

  • kereskedelmi

commercial jelentése főnév kevésbé gyakori

Többes száma: commercials

  • kereskedelmi utazó
  • reklám, tévéreklám

commercial jelentése példamondatokkal

I'm sick of hearing this commercial over and over again. - Elegem van abból, hogy újra és újra hallom ezt a reklámot.

Brazil maintains commercial relations with many countries. - Brazília számos országgal tart fenn kereskedelmi kapcsolatokat.

My vet won't feed his dog commercial dog food. - Az állatorvosom nem eteti a kutyáját kereskedelmi kutyaeledellel.

Seven lucky dogs were chosen for the dog food commercial. - Hét szerencsés kutyát választottak ki a kutyaeledel reklámba.

They'll pay me a ton of money to do this commercial. - Rengeteg pénzt fizetnek, hogy megcsináljam ezt a reklámot.

The new milk commercial is an attack on human psychology. - Az új tejreklám támadás az emberi pszichológia ellen.

All commercial goods and packages from abroad go through customs. - Minden külföldről származó kereskedelmi áru és csomag vámon megy keresztül.

Commercial jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További commercial példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: commercial jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha commercial jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.