come jelentése magyarul

Come jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Come magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

come jelentése ige nagyon gyakori

Rendhagyó ragozás: past simple: came, past participle: come, s3/-ing: comes, comeing, coming

  • jön
  • történik, adódik
  • jön, következik (helyben, sorrendben)
  • lesz, válik valamilyenné
  • árulják/elérhető/található valamilyen formában
  • orgazmusa van

come jelentése főnév nem gyakori

  • ejakulátum, sperma

come jelentése elöljárószó nem gyakori

  • -ra, re, mire eljön (a megadott időpont)

come jelentése példamondatokkal

Come tell us about your adventures in life. - Gyere és mesélj nekünk életed kalandjairól.

If you don't want to come, you don't have to. - Ha nem akarsz jönni, nem kell.

He couldn't come with us because he was sick. - Nem tudott velünk jönni, mert beteg volt.

I know that you weren't planning to come. - Tudom, hogy nem terveztél jönni.

How come girls are usually easier to talk to than guys? - Miért lehet, hogy a lányokkal általában könnyebb beszélni, mint a fiúkkal?

I could not come up to his expectations. - Nem tudtam beváltani az elvárásait.

Get out of here and don't ever come back! - Tűnj innen, és soha ne gyere vissza!

come jelentése kifejezésekkel

up-and-coming jelentése: energikus, vállalkozó szellemű, érvényesülni tudó, nagy jövőjű

come-on (US) csalétek, beugratás, csaló, szélhámos

come-hither csalogató, vonzóerő, csáb

come about (that ...) történik, megtörténik, bekövetkezik, megesik, felvetődik

come across sb/sth véletlenül találkozik valakivel, véletlenül ráakad valamire

come across with sth nyújt valamit, ellát valamivel, kisegít valamivel

come across | come over megértik, valamilyen benyomást tesz, kifejeződik, tisztán kivehető (valamilyen érzés, elképzelés, stb.)

come after sb követ valakit, üldöz valakit

come along feltűnik, megjelenik, eljön, megérkezik, vele jön/megy valahova, fejlődik, halad, siess!, gyerünk!

come amid kísér valamit, jár valamivel (esemény, tett), egy időben valamivel, ugyanakkor mint

come apart leválik, szétválik, szétesik

come around/round magához tér, feléled, (ismét) elérkezik/eljön/itt az ideje

come around/round (to ...) benéz/betér/beugrik (látogatóba)

come around/round (to sth) véleményt változtat, meggondolja magát, jobb belátásra jut

come at sb rátámad, nekitámad, nekiront, ráront

come at sth megközelít valahogy (problémát, kérdést)

come away (from sth) leválik, lejön, letörik, leszakad

come away with sth valamilyen benyomással távozik

come back visszajön, visszatér, ismét divatba jön, ismét népszerű/sikeres lesz

come back (at sb) (with sth) (valamivel) visszavág/visszafelel (valakinek)

come back (to sb) felidéződik, visszatér az emlékezetébe, visszaemlékszik valamire

További kifejezések

come backto sth visszatér (egy témára/ötletre)

come before sb/sth valaki/valami elé kerül (döntésre, megvitatásra)

come between sb and sb közéjük áll (megrontja a viszonyukat)

come by belátogat valakihez, rövid látogatást tesz valakinél

come by sth hozzájut valamihez, szerez valamit, szert tesz valamire, kap valamit

come down leomlik, ledől, esik (eső, hó), landol (repülő), lezuhan, csökken (ár, hőmérséklet), (mellette/ellene) dönt, leér/lenyúlik valameddig

come down (from ...) elhagyja az egyetemet (végez/vakációra)

come down (from ...) (to ...) lejön (északról délre/egy kisebb helységbe)

come down (to sb) öröklődik, rászáll az utókorra

come down on sb lehord/összeszid/megdorgál valakit, megbüntet valakit

come down to sth múlik valamin (helyzet, kimenetel)

come down with sth ágynak esik valamivel

come forward jelentkezik valamivel (ötlettel, információval, stb.), előjön/előáll valamivel, felajánlja szolgálatait

come from ... ... -ból jön, ...-ból származik

come from sth származik/jön valahonnét, készítik valamiből

come in jön (a dagály), beér/végez vhányadikként (versenyben), divatba jön, kapható/beszerezhető lesz, része/szerepe van valamiben, megérkezik/beérkezik valahova, bejön (pl. bevétel), részt vesz (megbeszélésen), bevezetik (törvényt), használatba kerül

come in (on sth) belekerül valamibe, részesévé válik valaminek

come in for sth részesül (valami kellemetlen dologban)

come into sth pénzt/vagyont örököl/ráhagynak, múlik valamin (egy helyzet)

come of/from sth az eredménye valaminek, valamiből ered

come off kijön, lejön (eltávolítható), megtörténik, létrejön, végbemegy, bejön, összejön, beválik, sikerül, eléri célját, valahogy kijön/kikerül (egy versenyből/küzdelemből)

come off (sth) leesik valahonnan, lejön, leszakad, leválik valahonnan

come off sth abbahagy valamit, letesz valamiről (gyógyszer, drog, alkohol)

come on színpadra lép (színész), pályára lép (játékos), (jól) halad, fejlődik, gyerünk!, siess!, ugyan, miket mondasz (nem igaz), kezdődik (betegség, levertség), jön, közeledik, beköszönt, kezdődik (műsor), működésbe lép

come on to sb (szexuálisan) közeledik valakihez

come on to sth rátér (témára)

come on/upon sb/sth (véletlenül) találkozik valakivel, (véletlenül) ráakad valamire

come out kijön, feljön, előbukkan (nap, hold), nyílik, kinyílik (virág), kijön, megjelenik, publikálják, kiderül, kitudódik, napvilágra kerül, előhívható (kép), kijön, megmutatkozik, kijön (szó valakiből), (nyilvánosan) állást foglal/síkraszáll (valami mellett/ellen), munkát beszüntet, sztrájkba lép, nyíltan felvállalja homoszexualitását, bevezetik a társaságba (régies)

come out (of sth) kijön valahonnét (rögzített helyzetből), kijön (folt, szennyeződés)

come out at sth kitesz valamennyit

come out in sth kiveri valami (a bőrét), pattanások jönnek rá

come out of sth kifejlődik valamiből

come out with sth kijelent, bejelent, mond valamit, előhozakodik valamivel, előjön valamivel, kirukkol valamivel, kiad, publikál valamit, kijön valamivel

come over elfogja valamilyen érzés, véletlenül találkozik valakivel, véletlenül ráakad valamire

come over (to ...) átmegy valakihez (rövid látogatásra)

come over (to ...) (from ...) átmegy, átutazik (valahova messzire)

come over (to sth) átáll, átpártol

come over sb hat valakire, rájön valakire valami, elfog valakit valami

come through eljut, jön valakihez (hír, üzenet telefonon, rádión, stb.)

come through (sth) átesik/túljut (betegségen), túlél valamit, megúszik valamit

come through (with sth) beváltja a hozzáfűzött reményeket, sikert ér el, teljesít (megígért dolgot)

come to magához tér, megáll (hajó)

come to sb eszébe jut, felmerül valakiben (ötlet, gondolat)

come to sth kitesz valamennyit (összeg), jut/eljut valameddig (helyzet, állapot)

come together egyesül, összeáll, összejön

come under sth be van sorolva valahova, tartozik valahova, valami alá kerül, valaminek ki van téve (kritikának, támadásnak), befolyás/irányítás alá kerül

come up kihajt, kikel (növény), feljön (a nap), felmerül, felbukkan (pl. lehetőség, állás, stb.), felmerül, közbejön (pl. probléma, nehézség), feljön, megjelenik (pl. információ egy képernyőn), felvetődik, felmerül (téma), (nemsokára) elérkezik, közeleg (az ideje), megjelenik a bíróság előtt, bíróság elé kerül, kihúzzák, kisorsolják (nyer), megérkezik, nemsokára elkészül

come up (to ...) egyetemre megy (tanulmányait kezdi/szünet után)

come up (to ...) (from ...) felmegy valahova (délről/nagyobb helységbe)

come up (to sb) odamegy (valakihez beszélgetni)

come up against sb/sth ütközik/beleütközik valakibe/valamibe (ellenállásba), összeütközésbe/szembe kerül valakivel/valamivel

come up for sth felmerül (jelöltként pozícióra/állásra), esedékessé válik

come up to sth ér valameddig, felér valameddig, felér valahova, elér (elvárt/elfogadható szintet), megfelel, felér valamivel

come up with sth előjön, előáll, előhozakodik (válasszal, tervvel, stb.), előteremt (pénzt, stb.)

Come jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További come példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: come jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha come jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.