college jelentése magyarul

College jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. College magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

college jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: colleges

  • egyetem

college jelentése példamondatokkal

I started working as soon as I graduated from college. - Amint elvégeztem a főiskolát, elkezdtem dolgozni.

Many college students don't have a lot of money. - Sok főiskolai hallgatónak nincs sok pénze.

The question whether I should quit college or not bothered me. - Zavart a kérdés, hogy abba kell-e hagynom az egyetemet vagy sem.

My sister expects to graduate from college next year. - A nővérem várhatóan jövőre érettségizik.

Don't let yourself get carried away when you go to college. - Ne hagyja magát elragadtatni, amikor főiskolára jár.

I heard our new French teacher just graduated from college. - Azt hallottam, hogy az új francia tanárunk most végzett az egyetemen.

I don't want to get married until I graduate from college. - Nem akarok férjhez menni, amíg nem végeztem el az egyetemet.

college jelentése kifejezésekkel

electoral college elnökválasztó testület

junior college egy- vagy kétosztályos főiskola

College jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További college példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: college jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha college jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.