chief jelentése magyarul

Chief jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Chief magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

chief jelentése melléknév gyakori

  • legfőbb
  • első
  • legfontosabb

chief jelentése főnév gyakori

Többes száma: chiefs

  • főnök
  • vezető
  • vezér
  • vezérlő
  • parancsnokló
  • fővezető
  • pajzsfej

chief jelentése példamondatokkal

He got the section chief's daughter pregnant and was demoted. - Terhes lett a szakaszfőnök lánya és lefokozták.

His chief attraction lies in his character, not his looks. - Legfőbb vonzereje a karakterében rejlik, nem a kinézetében.

His illness is one of her chief anxieties. - A betegsége az egyik fő szorongása.

The security chief monitored the site looking for weak spots. - A biztonsági főnök figyelte a helyszínt, gyenge pontokat keresve.

The police chief was caught stealing a turkey. - A rendőrfőnököt elkapták egy pulykalopáson.

The chief justice will swear in the president. - A főbíró megesküszik az elnökre.

High tariffs are the chief obstacles to free trade. - A magas vámok a szabad kereskedelem legfőbb akadályai.

chief jelentése kifejezésekkel

commander-in-chief törzsvezér, főparancsnok, fővezér

air chief marshal repülőtábornok, légierők főparancsnoka

chief constable rendőrfőnök

chief justice felsőbb bíróság elnöke, egyesült államok legfelsőbb bíróságának elnöke

chief of staff vezérkari főnök

Chief jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További chief példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: chief jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha chief jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.