central jelentése magyarul

Central jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Central magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

central jelentése melléknév nagyon gyakori

  • központi
  • közép-
  • központ
  • telefonközpont

central jelentése példamondatokkal

The central nervous system consists of four organs. - A központi idegrendszer négy szervből áll.

This disease mainly affects the central nervous system. - Ez a betegség elsősorban a központi idegrendszert érinti.

Envy is the central fact of American life. - Az irigység az amerikai élet központi ténye.

These buildings surround a central courtyard. - Ezek az épületek egy központi udvart vesznek körül.

Here the authors touch on the central methodological issue. - A szerzők itt érintik a központi módszertani kérdést.

Central to this issue is the problem of modernization. - Ebben a kérdésben központi kérdés a korszerűsítés.

The procession will make its start at the central square. - A menet a központi téren indul.

central jelentése kifejezésekkel

central bank jegybank

central heating központi fűtés

central reservation központi sávelosztó

Central jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További central példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: central jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha central jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.