call jelentése magyarul

Call jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Call magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

call jelentése ige nagyon gyakori

Ragozása: calls, calling, called

 • hív, nevez, elnevez
 • kiált, kiabál
 • felhív (telefonon)
 • odaszólít, odarendel valakit
 • hirdet, meghirdet valamit (választást, sztrájkot, stb.)
 • (rövid) látogatást tesz valahol
 • valaminek ítél (játékvezető)
 • szubrutint hív

call jelentése főnév gyakori

Többes száma: calls

 • hívás, kiáltás, kiabálás
 • hívás, telefonhívás
 • (rövid) látogatás
 • felhívás
 • hívás, odaszólítás
 • (játékvezetői) ítélet
 • szubrutinhívás
 • fizetési felhívás
 • márkás italok

call jelentése példamondatokkal

If you don't leave, I'm going to call the cops. - Ha nem mész el, hívom a zsarukat.

I always call my mother on her birthday. - Mindig felhívom anyámat a születésnapján.

There's no call to get angry over this matter. - Nincs hívás, hogy dühös legyen az ügy miatt.

If you call him a clever man, he may be happy. - Ha okos embernek nevezi, boldog lehet.

I don't think that that's the right call. - Nem hiszem, hogy ez a megfelelő hívás.

How often would you guys call each other? - Ti milyen gyakran hívnátok egymást?

He never fails to call his mother on her birthday. - Soha nem mulasztja el felhívni édesanyját a születésnapján.

call jelentése kifejezésekkel

so-called úgynevezett (valamiként ismeretes), állítólagos

call-up jelentése: behívó

call box telefonfülke

call sign hívójel

calling card névjegykártya

name-calling (US) szitkozódás, gúnynévadás, gúnyolás

trunk call távolsági hívás, távolsági beszélgetés

call at ... megáll ...-nál (egy helységnél) (vonat, busz, stb.)

call back | call sb back telefonon ismét hív/visszahív valakit

call for sb érte jön/megy valakiért, beszól valakiért

call for sth igényel, kíván valamit, (nyilvánosan) felszólít valamire, kér/követel/igényel valamit

call in betelefonál (munkahelyre, stb.)

call on/upon sb felkér valakit valamire, fordul/folyamodik valakihez, felszólít valakit valamire

call sb away elhívják, el kell mennie valahová

call sb in hívat (orvost, szerelőt, stb.)

call sb out kihív valakit (orvost, szerelőt, stb.), sztrájkra szólít

call sb up telefonon felhív valakit, behív katonának, bevesz (csapatba, válogatottba)

call sb/sth off leállít, lefúj, beszüntet (támadást, kutatást, stb.), visszahív (kutyát)

call sth forth kivált, előidéz, eredményez, kelt (reagálást)

call sth in visszahív, visszarendel, forgalomból bevon/kivon

call sth off lemond, töröl (eseményt), felmond, érvénytelenít, visszavon (megállapodást, stb.)

További kifejezések

call sth up felidéz, felelevenít, lehív (adatot számítógépről), felhasznál valamit

Call jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További call példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: call jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha call jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.