break jelentése magyarul

break angolul

Break jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Break magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

break jelentése ige nagyon gyakori

Rendhagyó ragozás: past simple: broke, past participle: broken, s3/-ing: breaks, breaking

 • tör, összetör, eltör
 • szakít, elszakít
 • megszakít, félbeszakít
 • betör, belovagol (lovat)
 • megszeg, megsért
 • törik, összetörik, eltörik
 • hasad, meghasad
 • szakad, megszakad
 • felszakad, kifakad (seb)
 • megváltozik (idő)
 • változik, mutál (hang)

break jelentése főnév gyakori

Többes száma: breaks

 • törés, hasadás, rés
 • megszakítás, megszakadás
 • (óraközi) szünet, tízperc
 • hirtelen változás
 • kihagyás (jele) (szövegben)
 • alkalom, sansz, érvényesülési lehetőség
 • baklövés, nyelvbotlás

break jelentése példamondatokkal

You must break some eggs to make a cake. - A torta elkészítéséhez fel kell törnie néhány tojást.

Don't be afraid to break the rules a little. - Ne félj kicsit megszegni a szabályokat.

It's crazy that no one wants to take a break. - Őrület, hogy senki sem akar szünetet tartani.

If you break it again, I'm not going to fix it. - Ha még egyszer eltöröd, nem fogom megjavítani.

Somebody must break the sad news to her mother. - Valakinek közölnie kell a szomorú hírt az anyjával.

The movie was interrupted by a station break. - A filmet állomásszünet szakította meg.

Don't let the cat near your toys, she might break them. - Ne engedje a macskát a játékai közelébe, mert összetörheti azokat.

break jelentése kifejezésekkel

break-up jelentése: felbomlás, válás, feldarabolás (pl. vállalaté)

break-in jelentése: betörés, erőszakos behatolás

record-breaking rekordot döntő

broken home felbomlott család

lunch break ebédszünet

back-breaking fárasztó, kimerítő

broken-down jelentése: letört

broken-hearted megtört, reményvesztett

stony broke teljesen tönkrement, leégett, egy vasa sincs

break away letör, leszakít, elszakít, letörik, leszakad, szakít, elszakad, szétválik, elmenekül

break away! oszolj!

break down összeomlik, elromlik, lebont, letör, lerombol, felbont, szétszór, letörik, megbetegszik, belesül, defektet kap, leáll, könnyekre fakad

break in betör, feltör, betörik, beszakad

break into betör valahova, valamire fakad, hirtelen kezd valamibe

break off letör valamit, megszakít, félbeszakít, abbahagy, megszűnik, abbamarad

break out kitör, elszökik

break through áttör, áthatol

break up felbomlik, szétesik, darabokra tör, szétzúz, szétdarabol, feloszlat, felbont, részeire bont, feltép, felszed, zajlani kezd, szétoszlik, feloszlik, elerőtlenedik, bezárja kapuit

break with szakít, felhagy

Break jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További break példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: break jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha break jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.