book jelentése magyarul

Book jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Book magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

book jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: books

 • könyv
 • könyv, rész, ének (irodalmi mű nagyobb része)
 • szövegkönyv, librettó
 • valakinek a könyvei/tanulmányai
 • (helyi) telefonkönyv
 • képeslap, (képes) folyóirat
 • a nagykönyve valaminek (átv.)
 • napló
 • jegyzék
 • üzleti könyv, számlakönyv
 • büntetőkönyv (futballbíróé)
 • (lapos) csomag, pakett, füzet (jegy, bélyeg, gyufa, textilminta, stb.)

book jelentése ige gyakori

 • előjegyez, előjegyeztet
 • előre lefoglal valamit
 • elővételben jegyet vált
 • rendelést ad fel valamire
 • (előre) szállást foglal
 • bejelentkezik (érkezéskor szállodába)
 • felfogad, szerződtet (egy eseményre) (előadót, vendéget)
 • minden hely elkelt
 • felír, jegyzőkönyvbe vesz (törvénysértést, szabálysértést)
 • könyvel, elkönyvel
 • felír (futballbíró szabálytalankodót)
 • gyorsan/hirtelen távozik
 • siet, igyekszik

book jelentése példamondatokkal

I would like you to translate this book into English. - Szeretném, ha lefordítaná ezt a könyvet angolra.

I don't think that you'll like this book. - Nem hiszem, hogy tetszeni fog ez a könyv.

Which is the best chess book ever written? - Melyik a valaha írt legjobb sakkkönyv?

Please lend this book to me for a few days. - Kérem, adja kölcsön ezt a könyvet néhány napra.

Have you found anyone to translate your book into French? - Talált valakit, aki lefordítja a könyvét franciára?

When could I get the book that you borrowed? - Mikor kaphatnám meg a kölcsönzött könyvet?

We've searched everywhere for that book. - Mindenhol kerestük ezt a könyvet.

book jelentése kifejezésekkel

book club könyvklub, könyvbarátok klubja

book token könyvutalvány

book value leltári érték, könyv szerinti érték

cookery book szakácskönyv

exercise book füzet, irka

hymn book egyházi énekeskönyv

order book megrendelési könyv, napirend

phrase book szólásgyűjtemény

reference book kézikönyv, segédkönyv

telephone book telefonkönyv

book-learned elméleti tudású, nem gyakorlatias tudású

book in/into sth bejelentkezik (érkezéskor pl. hotelba)

book sb in/into sth szobát foglal valakinek

Book jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További book példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: book jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha book jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.