bill jelentése magyarul

Bill jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Bill magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

bill 1 jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: bills

 • számla
 • törvényjavaslat
 • műsorszám, darab (színházban, moziban)
 • bankjegy
 • plakát, falragasz
 • hirdetőcédula, reklámcédula

bill 1 jelentése ige kevésbé gyakori

Ragozása: bills, billing, billed

 • műsorra tűz
 • fellépőként szerepeltet
 • hirdet/leír valakit/valamit valahogy
 • számláz
 • számlát kiállít
 • számlát küld valakinek
 • kiszámláz, felszámít (költséget)

bill 2 jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: bills

 • madárcsőr
 • csőrszerű száj (kacsacsőrű emlősé)
 • sapkaellenző
 • horgonyhegy
 • keskeny hegyfok (helyek nevében)

bill 2 jelentése ige kevésbé gyakori

Ragozása: bills, billing, billed

 • csőrükkel egymást csőrét csipkedik (galambok)

bill 3 jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: bills

 • alabárd

bill jelentése példamondatokkal

Bill never forgets to send a birthday present to his mother. - Bill soha nem felejt el születésnapi ajándékot küldeni az anyjának.

Before you go, don't forget to pay the bill. - Mielőtt elmész, ne felejtsd el befizetni a számlát.

Bill disagreed with his classmates on every subject. - Bill minden témában nem értett egyet osztálytársaival.

Bill took his little brother to the zoo. - Bill elvitte az öccsét az állatkertbe.

Bill hates that his father smokes heavily. - Bill utálja, hogy az apja erősen dohányzik.

Several of them are opposed to the bill. - Közülük többen ellenzik a törvényjavaslatot.

Could you give me some change for this ten dollar bill? - Tudna adni valami aprópénzt ezért a tíz dolláros bankjegyért?

bill jelentése kifejezésekkel

bill of exchange váltó

bill of fare étlap

bill of lading fuvarlevél, vasúti fuvarlevél, rakodójegy, rakománylevél

bill of sale adásvételi szerződés, kötlevél, záloglevél adósnál maradó ingóságokról, okirat ingóságok átruházásáról zálogkölcsönzéssel

Bill jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További bill példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: bill jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha bill jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.