behind jelentése magyarul

Behind jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Behind magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

behind jelentése elöljárószó nagyon gyakori

  • mögött
  • mögé
  • hátul

behind jelentése határozószó gyakori

  • hátul, hátra
  • elmaradva, lemaradva

behind jelentése főnév nem gyakori

Többes száma: behinds

  • hátulsó rész
  • ülep

behind jelentése példamondatokkal

See to that you do not leave your umbrella behind. - Ügyeljen arra, hogy ne hagyja hátra az esernyőjét.

I already know that everyone whispers behind my back. - Már tudom, hogy mindenki a hátam mögött suttog.

Don't talk about people behind their backs. - Ne beszélj az emberekről a hátuk mögött.

Even wounds that have healed, leave scars behind. - Még a begyógyult sebek is hegeket hagynak maguk után.

They haven't hung their coats behind the door. - Nem akasztották ki a kabátjukat az ajtó mögé.

The youngest boy dropped behind the other tourists. - A legkisebb fiú lemaradt a többi turista mögött.

Take care when chopping vegetables not to leave scraps behind. - Ügyeljen arra, hogy zöldségek aprításakor ne hagyjon maradékot maga után.

behind jelentése kifejezésekkel

drop behind lemarad, sor végére marad, lehagyják

fall behind nyomába szegődik, visszamarad, hátramarad, lemaradozik

get behind (with sth) lemarad, elmarad valamivel/valamiben, lemaradásban van valamivel, hátralékban van valamivel

leave sb/sth behind maga mögött hagy, megelőz, (véglegesen) elhagy valakit/valamit

put sth behind you maga mögött hagy valamit, túllép (kellemetlen tapasztalaton)

stay behind visszamarad

Behind jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További behind példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: behind jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha behind jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.