before jelentése magyarul

Before jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Before magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

before jelentése határozószó nagyon gyakori

  • előtt, megelőzően (időben)
  • valami/valaki előtt (hely)
  • előtt (hallgatóság, közönség, stb. előtt)
  • valami előtt (preferencia)
  • inkább minthogy/semhogy

before jelentése példamondatokkal

She always practices the piano before dinner. - Vacsora előtt mindig gyakorolja a zongorát.

I don't think anybody has tried doing that before. - Azt hiszem, még senki sem próbálkozott ezzel.

I didn't know you had to do that before Monday. - Nem tudtam, hogy ezt hétfő előtt kell megtenned.

I don't think I've ever been fooled before. - Nem hiszem, hogy valaha is becsaptak volna.

They definitely have infuriated me before. - Határozottan feldühítettek már korábban.

He feasts before fasting and fasts before feasting. - Böjt előtt lakomázik és lakoma előtt böjtöl.

I don't know why I didn't think of it before. - Nem tudom, miért nem jutott eszembe korábban.

before jelentése kifejezésekkel

bring sb/sth before sb valami/valaki elé terjeszt/állít (vitára, ítéletre, stb.)

come before sb/sth valaki/valami elé kerül (döntésre, megvitatásra)

go before előzőleg létezett/történt

go before sb/sth valaki/valami elé kerül (döntésre, vitára, stb.)

put sth before/above sth elé/fölé helyez valamit valaminek (fontosabbnak kezel)

Before jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További before példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: before jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha before jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.