attend jelentése magyarul

Attend jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Attend magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

attend jelentése ige gyakori

Ragozása: attends, attending, attended

  • látogat
  • hallgat, meghallgat
  • megnéz (előadást)
  • részt vesz valamin
  • jelen van valahol
  • ápol, gondoz, kezel, ellát (beteget)
  • vigyáz valakire
  • figyel

attend jelentése példamondatokkal

He was sick, so he couldn't attend the party. - Beteg volt, ezért nem tudott részt venni a bulin.

I didn't attend the meeting because I was sick in bed. - Nem vettem részt a találkozón, mert rosszul voltam az ágyban.

She has invited me to attend her wedding. - Meghívott az esküvőjére.

I don't know whether I'll be able to attend tomorrow's meeting. - Nem tudom, hogy tudok-e részt venni a holnapi találkozón.

There are many urgent matters to attend to. - Sok sürgős ügyet kell elintézni.

Don't forget to count how many people attend. - Ne felejtsd el megszámolni, hányan vesznek részt.

I don't think that I should attend that event. - Nem hiszem, hogy részt kellene vennem azon az eseményen.

attend jelentése kifejezésekkel

well attended látogatott

attend to sb hallgat valakit, meghallgat valakit, figyel valakire, foglalkozik valakivel, foglalatoskodik valakivel, őriz valakit, vigyáz valakire, felügyel valakire

attend to sth vigyáz valamire, figyel valamire, ügyel valamire, figyelmet fordít valamire, figyelembe vesz valamit, figyelmet szentel valaminek, utánanéz valaminek, utánajár valaminek, foglalatoskodik valamivel, törődik valamivel, foglalkozik valamivel, ellát valamit, gondoskodik valamiről, elintéz valamit

Attend jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További attend példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: attend jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha attend jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.