at jelentése magyarul

at angolul

At jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. At magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

at jelentése elöljárószó nagyon gyakori

 • -on, -en, -ön, -ban, -ben, -nál, -nél (hely, helyzet)
 • (az @ jel kiejtése az e-mail címekben)
 • -kor (időpont)
 • (egy időtartam megjejölése)
 • (egy iskolában/munkában töltött időszak megjelölése)
 • -on, -en, -ön (valamilyen áron/sebességen/hőmérsékleten, stb.)
 • (életkor megjelölése)
 • -ban, -ben (valamilyen állapot kifejezése)
 • (valamiben való jártasság/képesség kifejezése)
 • -ra, -re (gondolat/cselekvés tárgyának kifejezése)
 • -ra, -re (cél, irány megjelölése)

at jelentése példamondatokkal

The coat I wanted was priced at three hundred dollars. - A kabát, amit akartam, háromszáz dollárba került.

What was he doing late at night alone in that garage? - Mit csinált késő este egyedül abban a garázsban?

A lot of stars are visible at night in summer. - Sok csillag látható éjszaka nyáron.

I heard that he was bullying at the school. - Azt hallottam, hogy zaklatott az iskolában.

We'll see each other tomorrow at breakfast. - Holnap reggelinél találkozunk.

I eat dinner every evening at six o'clock. - Minden este hatkor vacsorázom.

He could not help getting angry at her words. - Nem tudta megállni, hogy feldühödjön a lány szavai miatt.

at jelentése kifejezésekkel

gentleman-at-arms udvaronc, nemesi díszőrség tagja

stay-at-home otthonülő ember

down at heel lerongyolódott, lepusztult, letaposott (cipő)

aim at sth mutat valamire

arrive at sth ér valahova

call at ... megáll ...-nál (egy helységnél) (vonat, busz, stb.)

catch at utánakap

chop at rávág, rácsap

clutch at sth/sb | catch at sth/sb valakiben/valamiben megkapaszkodik, megfogódzik, belekapaszkodik

come at sb rátámad, nekitámad, nekiront, ráront

come at sth megközelít valahogy (problémát, kérdést)

come back (at sb) (with sth) (valamivel) visszavág/visszafelel (valakinek)

come out at sth kitesz valamennyit

drive at odaüt, céloz valamire

get at sb (állandóan) leszól, bírál, kritizál valakit, kifakad valaki ellen

get at sb/sth elér valamit/valakit, hozzáfér valakihez/valamihez

get at sth megtud valamit, rájön valamire, kiderít valamit, (burkoltan) céloz valamire, sejtet valamit, ki akar lyukadni valahova, mondani akar valamit

get back at sb revánsot vesz, megtorol valamit valakin, visszaad valakinek valamit, visszavág valakinek

go at sb rátámad valakire, nekitámad, nekimegy valakinek

go at sth hozzálát, nekifog valaminek, keményen dolgozik valamin

go on (at sb) nekimegy valakinek, lehord valakit

További kifejezések

grab at megragad, megmarkol, fog, elragad, megkap, elkap, markol, elhappol, elcsíp, nyakon csíp

hark at sb no nézd csak, hallgasd csak miket mond

jump at két kézzel kap valamin

keep at sth tovább dolgozik valamin, tovább csinál valamit

keep on (at sb) (about sb/sth) állandóan zaklat/nyaggat valamivel valakit

keep sb at sth tovább dolgoztat valamin, tovább csináltat valamit

laugh at nevet valamin, kinevet valakit

laugh at sth kinevet valamit

level sth against/at sb (nyilvánosan) nekiszegez valakinek valamit, felró valakinek valamit, vádol valamivel valakit

look at sth megszemlél, megvizsgál, tanulmányoz, átgondol, megfontol, tekint, szemlél valahogy valamit

nag at sb korhol, szekál, gyötör

nibble at sth harapdál valamit, rágcsál valamit, bírál valamit, kifogásolnivalót keres valamin

peck at sth megvág valamit, megcsíp valamit, csipeget valamit, odavág valamihez

play at sth | play at doing sth megjátszik valamit, úgy tesz mintha ..., (csak) szórakozásból csinál valamit

pluck at megránt, rángat

pluck at sth megránt valamit, megrángat valamit, meghúz valamit, ráncigál valamit, tépdes valamit, csipked valamit

pull at húz, szippant

put in (at ...) | put into ... befut valahova, kiköt valahol (hajó)

put sth at sth becsül/taksál valamire

put up (at ...) valahol megszáll

rip at sth nekiesik valaminek/valakinek, megtép/megvág valamit/valakit (nekitámad)

run at sb (támadólag) nekirohan valakinek, ráront vkre

shoot at rálő

snatch at sth kap valami után, kapkod valami után, hirtelen utánakap valaminek, hirtelen utánanyúl valaminek

sniff at gyorsan megszagol, fintorog valami miatt

start on at sb (about sth) | start on (at sb) about sth kritizál, szapul, kifogásol valakit/valamit

stick at odatapad, megtorpan, meghátrál

talk at sb (csak) beszél valakinek (a választ meg sem hallgatva), mondja a magáét valakinek

wink at sth szemet huny valami felett

work out (at sth) kiszámol, kiszámít, kikalkulál valamit

At jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További at példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: at jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha at jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.