around jelentése magyarul

Around jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Around magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

around jelentése elöljárószó nagyon gyakori

 • körös-körül, minden oldalon
 • (egy gócpont/központi elem) körül (átv.)
 • valahol körös-körül, mindenfelé
 • körös-köré, mindenhova
 • valami körül, körvonalban
 • valami köré (körbefogva, átkarolva)

around jelentése határozószó nagyon gyakori

 • körülötte
 • körbe, körben (elhelyezkedve)
 • körbe, vissza (az ellenkező irányba)
 • körös-körül, mindenfelé
 • össze-vissza (céltalanul, rendszertelenül)
 • itt-ott, helyenként
 • valami környékén
 • jelen van (létezik/elérhető/megszerezhető/használatban van, stb.)
 • körül, körülbelül

around jelentése példamondatokkal

He slid his arms around her and kissed her. - Átkarolta és megcsókolta.

Insects have been around before the dinosaurs. - A rovarok már a dinoszauruszok előtt is léteztek.

Are there any Chinese restaurants around here? - Vannak itt kínai éttermek?

She put her arms around me and hugged me. - Átkarolt és átölelt.

You don't look like you're from around these parts. - Nem úgy néz ki, mintha ezekről a részekről származna.

People around here don't have many opportunities to swim. - Az embereknek errefelé nincs sok lehetőségük úszni.

We haven't seen a lot tourists around here lately. - Nem sok turistát láttunk errefelé mostanában.

around jelentése kifejezésekkel

wrap-around körülfogó, körbefogó, körültekert (ruha)

all-around jelentése: átfogó, minden területre kiterjedő, sokoldalú, több területen járatos (ember)

arse around bolondozik, idétlenkedik, bomol, ökörködik

ask around kérdezősködik

bat around (or about) utazik szerte valahol

bat sth around meghány-vet valamit (döntés előtt)

bring sb around magához térít, eszméletre hoz, feléleszt

bring sb around (to ...) valakihez visz valakit, valaki házába/otthonába visz valakit

bring sb around (to sth) meggyőz valakit valamiről, megnyer, megtérít valakit

bring sth around to sth ráterel (egy témára)

bugger about/around tököl, szerencsétlenkedik

bugger sb about/around szemétkedik, tököl, szórakozik valakivel/valamivel

come around/round magához tér, feléled, (ismét) elérkezik/eljön/itt az ideje

come around/round (to ...) benéz/betér/beugrik (látogatóba)

come around/round (to sth) véleményt változtat, meggondolja magát, jobb belátásra jut

fart around piszmog, vacakol, szarakodik, bolondozik, barmul, ökörködik

follow sb around/about megy mindenhova valakivel, mindenhova követ valakit

fool around vacakol, babrál, haszontalan dolgokkal tölti az időt, más partnerével folytat szexuális kapcsolatot, a patrnerén kívül massal folytat szexuális kapcsolatot

fuck around piszmog, vacakol, tökölődik, lazsál, mereszti a seggét, bolondozik

get around jár-kel, jön-megy, sok helyen megfordul, mindenfelé utazik, híre jár valaminek, rávesz valakit valamire

get round/around sb levesz valakit a lábáról, leszerel valakit, meglágyítja a szívét valakinek, rávesz valakit

További kifejezések

get round/around sth megold, elintéz valamit

get round/around to sth időt talál valamire, időt tud szakítani valamire, sort tud keríteni valamire

go around/round forog, körben jár, elég/futja mindenkinek, gyakran valamilyen, gyakran viselkedik valahogy, kézről-kézre jár, körben jár

go around/round (to ...) benéz/beugrik valahova/valakihez

hand sth around/round körülkínál, körbead valamit

hang around kószál, cselleng, ólálkodik, csoportosul

horse around bolondozik, ökörködik, marhul, hülyül, vacakol, piszmog, totojázik, gatyázik

jack around lazsál, piszmog, enyeleg, hetyeg

jerk sb around a bolondját járatja valakivel, szórakozik valakivel

knock around kóborol, bolyong, léha életet él, könnyelmű életet él

look around/round körülnéz, körültekint

look around/round (sth) körülnéz/körbenéz valahol

look around/round for sth körülnéz valami után, mindenfelé keres valamit

pass around körbead

pivot on/around sth (of an argument, a theory, etc.) (teljesen) valamitől függ

play about/around (with sb/sth) játszadozik/szórakozik valakivel/valamivel (gondatlan/nemtörődöm), alkalmanként lefekszik valakivel, alkalmi szexuális kapcsolatokat létesít/folytat

poke around kutat, feltúr

ponce around piszmog, vacakol, gatyázik

push around erőszakoskodik

run around with valakivel szaladgál, barátkozik/sok időt tölt valakivel

screw around (!!!, slang) csomó emberrel lefekszik

shop around körülnéz, körülszaglász, szemügyre veszi a helyet

show sb around/round (sth) körülvezet, kalauzol valakit

stick around helyén marad, őgyeleg, cselleng

take sb around/round körbevisz valahol valakit (megmutat valamit valakinek)

talk around/round sth általánosságokat mond, kertel, kerülgeti a lényeget

turn around/round | turn sb/sth around/round megfordul, hátrafordul, megfordít, hátrafordít

turn around/round | turn sth around/round jó útra térül/térít, rendbe jön, javul valami, rendbe hoz valamit, javít valamin

work around/round lassan rátér (egy témára)

Around jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További around példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: around jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha around jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.