arithmetic jelentése magyarul

Arithmetic jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Arithmetic magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

arithmetic jelentése főnév kevésbé gyakori

Többes száma: arithmetics

  • számtan
  • aritmetika

arithmetic jelentése melléknév nem gyakori

  • számtani
  • aritmetikai

arithmetic jelentése példamondatokkal

Of all the pupils, she is the fastest at arithmetic. - Az összes tanuló közül ő a leggyorsabb számolásból.

Many mathematicians are bad at mental arithmetic. - Sok matematikus rosszul számol fejben.

The boy can solve any problem in arithmetic. - A fiú bármilyen számtani feladatot meg tud oldani.

At school, we're taught reading, writing and arithmetic. - Az iskolában olvasást, írást és számolást tanítanak nekünk.

He isn't smart enough to do mental arithmetic. - Nem elég okos ahhoz, hogy fejben számoljon.

Can't you even do simple arithmetic? - Még egyszerű számtani sem tudsz?

The prince studied rhetoric, arithmetics, astronomy and music. - A herceg retorikát, aritmetikát, csillagászatot és zenét tanult.

Arithmetic jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További arithmetic példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: arithmetic jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha arithmetic jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.