appoint jelentése magyarul

Appoint jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Appoint magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

appoint jelentése ige gyakori

Ragozása: appoints, appointing, appointed

  • megállapít
  • meghatároz
  • kijelöl
  • kinevez
  • kitűz
  • megjelöl

appoint jelentése példamondatokkal

Does he appoint him with a clear intention of offending him? - Kinevezi őt azzal a szándékkal, hogy megbántsa?

Appoint thy wages which I shall give thee. - Jelölje ki bérét, amelyet megadok neked.

Who is this administration appointing for district supervisor? - Kit nevez ki ez az adminisztráció körzeti felügyelőnek?

But whomsoever the state appoints, him we should obey. - De bárkit is kinevez az állam, annak engedelmeskednünk kell.

appoint jelentése kifejezésekkel

self-appointed önjelölt

well appointed jól felszerelt/berendezett (épület/lakás)

Appoint jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További appoint példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: appoint jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha appoint jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.