analysis jelentése magyarul

Analysis jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Analysis magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

analysis jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: analyses

  • elemzés
  • analízis
  • vegyi összetétel
  • felsőbb mennyiségtan

analysis jelentése példamondatokkal

Let us begin our analysis by positing the following question. - Kezdjük elemzésünket a következő kérdés feltevésével.

He made a thorough analysis of the problem. - Alaposan elemezte a problémát.

Your analysis of the situation is accurate. - Az Ön helyzetelemzése pontos.

I'll have to take an exam on real analysis. - Valós elemzésből kell vizsgáznom.

She persists in saying that her analysis is correct. - Kitart amellett, hogy az elemzése helyes.

His analysis of the causes of the uprising was correct. - A felkelés okainak elemzése helyes volt.

This numerical analysis coursework is driving me insane. - Ez a numerikus elemzési kurzus az őrületbe kerget.

analysis jelentése kifejezésekkel

self-analysis önelemzés

Analysis jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További analysis példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: analysis jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha analysis jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.