against jelentése magyarul

Against jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Against magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

against jelentése elöljárószó nagyon gyakori

  • ellen, szemben
  • ellen (versenyben, perben, stb.)
  • valami ellen, valamire felkészülve, készülődve, készenlétben
  • valami ellenében, fejében, valamiért
  • ellen, szemben, ellentétben, valamihez hasonlítva
  • (valami háttér) ellenében, előtt
  • neki- (támasztva) (pl. falnak)

against jelentése példamondatokkal

We don't yet know what we're up against. - Még nem tudjuk, mivel állunk szemben.

I don't have anything against doing it that way. - Semmi kifogásom az ellen, hogy így csináljam.

Squirrels are storing up nuts against the winter. - A mókusok elraktározzák a diót a tél ellen.

Do you often play chess against a computer? - Gyakran sakkozik számítógép ellen?

Don't make false accusations against me. - Ne vádolj ellenem hamisan.

He breasted it out against difficulties. - A nehézségek ellen mellőzte.

He was acquitted of all charges against him. - Felmentették minden ellene felhozott vád alól.

against jelentése kifejezésekkel

bring sb up against sth ráébreszt valakit valamire

come up against sb/sth ütközik/beleütközik valakibe/valamibe (ellenállásba), összeütközésbe/szembe kerül valakivel/valamivel

cry out against sth tiltakozik valami ellen

find for/against sb valaki javára/ellenére dönt (bíróság)

go against sb ellenére van valakinek, ellene szól valakinek, hátrányára van valakinek

go against sb/sth ellenáll valakinek/valaminek, szembeszáll valakivel/valamivel

go against sth ellentétben áll valamivel, nem fér össze valamivel

guard against sth védekezik valami ellen

have (got) sth against sb/sth valami kifogása van valaki/valami ellen, nem tetszik neki valami/valaki

hold sth against sb neheztel valakire valamiért, valamit valakinek felró, valakinek szemére hány

inform against sb feljelent valakit, besúg valakit

kick against kapálódzik valami ellen, rugdalódzik valami ellen

lean against sth nekitámaszkodik valaminek, nekidől valaminek, nekitámaszt valaminek

level sth against/at sb (nyilvánosan) nekiszegez valakinek valamit, felró valakinek valamit, vádol valamivel valakit

match sb against sb szembeállít valakit valakivel

pit against sb szembeállít valakit valakivel, egymás ellen uszít

pit sb against sb szembeállít valakit valakivel, egymás ellen uszít

play sb off against sb kijátszik valakit valaki ellen, kijátssza őket egymás ellen

proceed against sb eljárást indít valaki ellen, beperel

provide against sth gondoskodik/intézkedik valami elhárításáról, véd valami ellen, törvényileg tilt valamit

run against nekiszalad valakinek

További kifejezések

run up against sth ütközik, beleütközik valamibe (átv.) (problémába, ellenállásba, stb.)

set sb against sb ellene hangol valakit, uszít valaki ellen

set sth (off) against sth összehasonlít/szembeállít vmt vmvel, költségként leír valamit (az adóból)

side with sb (against sb/sth) mellé/pártjára áll, pártját fogja, támogat (valakivel szemben)

stand out (from/against sth) szembeötlik, kiugrik, élesen kirajzolódik

take against sb/sth ellene van/fordul valakinek

take sth out (against sb) (hivatalos dokumentumot) kiad/kibocsát (valaki ellen) (idézés, stb.)

tell against sb ellene szól, hátrányára van

turn against sb | turn sb against sb ellene fordul/fordít valakinek, szembe fordul/fordít valakivel

Against jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További against példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: against jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha against jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.