add jelentése magyarul

Add jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Add magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

add jelentése ige nagyon gyakori

Ragozása: adds, adding, added

  • összead
  • hozzáad
  • hozzátesz
  • hozzájárul
  • összeköt
  • egybevet
  • emel
  • hozzátold
  • szaporodik
  • hozzájön

add jelentése példamondatokkal

You can add sentences you don't know how to translate. - Olyan mondatokat is hozzáadhat, amelyeket nem tudja, hogyan kell lefordítani.

I don't only add sentences that can be used in exams. - Nem csak a vizsgákon használható mondatokat adok hozzá.

Please do not add annotations in sentences. - Kérjük, ne adjon hozzá megjegyzéseket mondatokban.

Why don't you add longer sentences at all? - Miért nem teszel bele hosszabb mondatokat?

He's not smart enough to add numbers in his head. - Nem elég okos ahhoz, hogy számokat adjon a fejében.

Mom, add a little more salt to the soup. - Anya, adj még egy kis sót a leveshez.

What we want to do next is add some salt. - A következő lépésként sózzuk.

add jelentése kifejezésekkel

add-on jelentése: hozzávaló, kellék, kiegészítő/járulékos eszköz, bővítmény (számítógépes alkalmazáshoz)

value added tax értéknövekedési adó, hozzáadott érték adó

add in beleszámít

add up összead, hozzáad, megszámol

add up to sth világosan mutat valamit, nyilvánvalóan mutat valamit, világosan eredményez valamit, kitesz (összeget)

Add jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További add példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: add jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha add jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.