account jelentése magyarul

Account jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. Account magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

account jelentése főnév nagyon gyakori

Többes száma: accounts

  • számla, elszámolás
  • elszámolási kötelezettség
  • beszámolás
  • beszámoló, jelentés
  • haszon
  • előny
  • fontosság

account jelentése ige gyakori

Ragozása: accounts, accounting, accounted

  • tart valaminek
  • tekint valaminek
  • gondol valaminek

account jelentése példamondatokkal

A couple of flights were delayed on account of the earthquake. - Néhány járat késett a földrengés miatt.

He could not come on account of illness. - Betegség miatt nem tudott eljönni.

I do not have an account in these forums. - Nincs fiókom ezeken a fórumokon.

How much money is in my savings account? - Mennyi pénz van a megtakarítási számlámon?

Please don't take any trouble on my account. - Kérem, ne okozzon gondot a fiókommal.

His account of the accident agrees with yours. - A balesetről szóló beszámolója megegyezik az önével.

Please send your sales reps to this new account. - Kérjük, küldje el értékesítési képviselőit erre az új fiókra.

account jelentése kifejezésekkel

bank account bankszámla, bankfolyószámla

charge account folyószámla, hitelszámla

checking account jelentése: csekkszámla, folyószámla, bankfolyószámla

cost accounting önálló elszámolás, önálló gazdasági elszámolás

current account folyószámla

deposit account letéti számla, betéti számla, folyószámla

expense account reprezentációs alap

profit and loss account nyereség-veszteség számla, eredmény-kimutatás

no-account lényegtelen, érdektelen, jelentéktelen, értéktelen (ember)

account for elejt, lő, lelő, megöl

account for sth elszámol valamivel, számot ad valamiről, magyaráz valamit, magyarázatul szolgál valamire, indokol valamit, igazol valamit, megmagyaráz valamit, érthetővé tesz valamit, visszavezethető valamire

Account jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További account példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: account jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha account jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.