about jelentése magyarul

About jelentése magyarul az angol-magyar webszótárban. About magyar fordítása példákkal és kifejezésekkel.

about jelentése elöljárószó nagyon gyakori

  • -ról, -ről (valakivel/valamivel kapcsolatban, valakit/valamit érintően)
  • körül (valahol)
  • mindenfelé, körös-körül

about jelentése határozószó nagyon gyakori

  • körül valahol
  • mindenfelé, körös-körül
  • körülbelül

about jelentése példamondatokkal

I don't know anything about raising money. - Semmit nem tudok a pénzszerzésről.

He pretended not to know anything about her. - Úgy tett, mintha semmit sem tudna róla.

I don't think that anything can be done about that. - Nem hiszem, hogy ez ellen bármit is lehetne tenni.

I don't want what I'm about to say to be recorded. - Nem akarom, hogy rögzítsék, amit mondani készülök.

I don't think that you have anything to worry about. - Nem hiszem, hogy van miért aggódnia.

I don't think we should be talking about this right now. - Nem hiszem, hogy most erről kellene beszélnünk.

I thought that you enjoyed talking about baseball. - Azt hittem, szívesen beszélsz a baseballról.

about jelentése kifejezésekkel

arse about bolondozik, idétlenkedik, bomol, ökörködik

bat around (or about) utazik szerte valahol

bring sth about előidéz, okoz, létrehoz, véghezvisz

bugger about/around tököl, szerencsétlenkedik

bugger sb about/around szemétkedik, tököl, szórakozik valakivel/valamivel

come about (that ...) történik, megtörténik, bekövetkezik, megesik, felvetődik

fart about piszmog, vacakol, szarakodik, bolondozik, barmul, ökörködik

fiddle about jön-megy, vacakol, piszmog

find out (about sth/sb) | find out sth (about sth/sb) rájön valamire, megtud valamit, megtudakol, megérdeklődik valamit, kiderít valamit

follow sb around/about megy mindenhova valakivel, mindenhova követ valakit

fool about vacakol, babrál, haszontalan dolgokkal tölti az időt

fuck about piszmog, vacakol, tökölődik, lazsál, mereszti a seggét, bolondozik

get about jár-kel, jön-megy, sok helyen megfordul, mindenfelé utazik, híre jár valaminek

go about gyakran valamilyen, gyakran viselkedik valahogy

go about sth folytat valamit, elfoglalja magát valamivel, hozzáfog valamihez, nekilát valaminek

go on (about sb/sth) hosszasan/egyfolytában beszél (valakiről/valamiről)

hang about kószál, cselleng, ólálkodik, csoportosul

keep on (at sb) (about sb/sth) állandóan zaklat/nyaggat valamivel valakit

knock about kóborol, csavarog, összever, bolyong, léha életet él, könnyelmű életet él

lay about vagdalkozik, üt-vág

lie about szanaszét hever

További kifejezések

mooch about csavarog, lődörög

moon about tűnődik, ábrándozik, elábrándozik, tétlenül ődöng, semmiséggel tölti az időt, elpiszmog, elbabrál, elmatat, szöszmötöl, elgatyázza az időt, lófrál

muck about lófrál, elvacakol, csavarog, kujtorog, vacakol, piszmog, babrál

play about/around (with sb/sth) játszadozik/szórakozik valakivel/valamivel (gondatlan/nemtörődöm), alkalmanként lefekszik valakivel, alkalmi szexuális kapcsolatokat létesít/folytat

ponce about piszmog, vacakol, gatyázik

put sth about terjeszt (hírt), híresztel

see about sth utánanéz valaminek, ügyel valamire, foglalkozik valamivel, intézkedik valamivel kapcsolatban

set about sb megtámad valakit

set about sth nekikezd valaminek, hozzáfog valamihez

start on at sb (about sth) | start on (at sb) about sth kritizál, szapul, kifogásol valakit/valamit

think about/of sb/sth gondol valakire/valamire, tekintetbe vesz valakit/valamit, gondolkozik valamin, fontolgat valamit

About jelentése további részletekkel és magyarázatokkal áttekinthető az egynyelvű angol szótárban. További about példák és információk a szó használatáról a korpusz oldalakon találhatók.

*Szócikk: about jelentése magyarul. A szótár felismeri a ragozott és rendhagyó szóalakokat. Ha about jelentése angol iránt érdeklődő barátai, ismerősei számára is érdekes lehet, akkor ossza meg velük az oldalt a Facebook-on.